Kenniscentrum voor zorg, markt en (semi)overheid.

p/a Ossenzijlstraat 13
8304 GE Emmeloord
Tel. (+31) (0)527-612676

...voor onafhankelijk en deskundig advies......

Secretariaat
p/a Oosterom 19
8303 KL Emmeloord
(+31) (0) 527-616546info@nopcare.nl

NopCare heeft APP en Website beschikbaar om kwaliteit (thuis)zorg te meten.

18-02-2015 19:04

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht en vervult een spilfunctie tussen de zorgleveranciers en aanbieders. Gemeenten willen daarom goede zorg verlenen. Het spreekt daarom voor zich dat inwoners mogen rekenen op een zo goed mogelijke behandeling, verzorging en begeleiding. Hiervoor zetten alle gemeentelijke zorgleveranciers en hulpverleners zich in. Toch is en blijft zorg mensenwerk.

Stichting NopCare lanceert i.s.m. internetbedrijf Cloudfaction de Zorgmeten-App. De Zorgmeten-App is eenvoudig in gebruik. Er kan een  kwalificatie worden gegeven over  diverse onderwerpen waarbij de cliënt betrokken is zoals; de zorgverlener, het bedrijf, type zorg en natuurlijk over kwaliteit van de geleverde zorg.

Deze gegevens komen in een centrale database terecht die alleen voor gemeente waarin de zorg geleverd wordt te raadplegen is.

Op deze wijze krijgt de gemeente directe respons over de kwaliteit van haar dienstverlening en kan zij anticiperen  daar waar dat nodig wordt geacht.

Zie ook www.zorgmeten.nl