Kenniscentrum voor zorg, markt en (semi)overheid.

p/a Ossenzijlstraat 13
8304 GE Emmeloord
Tel. (+31) (0)527-612676

...voor onafhankelijk en deskundig advies......

Secretariaat
p/a Oosterom 19
8303 KL Emmeloord
(+31) (0) 527-616546info@nopcare.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

De Stichting Nopcare is een onafhankelijk kenniscentrum/adviesorgaan voor de
lokale overheid en bedrijfsleven.

Deze is ontstaan uit de Stichting Platform Zorggebruikersbelangen Noordoostpolder / Urk.

De Stichting Nopcare kan de lokale overheid en het bedrijfsleven adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving in Nederland en in het bijzonder de samenleving in Flevoland/Noordoostpolder. De adviezen zijn overstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het lokale overheidsbeleid voor de midden- en  langere termijn waarbij het accent, naast o.a. economische vraagstukken, ook ligt bij complexe vraagstukken in de samenleving in Noordoostpolder. De instandhouding van een tweede-lijns Zorg in de Noordoostpolder acht Nopcare als een primaire opdracht. 

De Stichting Nopcare heeft in het verleden onder de noemer van 'Stichting Platform Zorggebruikersbelangen Noordoostpolder / Urk' het boek "Diepe Sporen" uitgebracht.
Dit in het kader van goede, bereikbare en beheersbare (tweedelijns) zorg in de Noordoostpolder.

"De Stichting Nopcare heeft tot taak ten behoeve van de ontwikkeling van Flevoland gefundeerde informatie te verschaffen over
ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving in Flevoland kunnen beïnvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grote
beleidsvraagstukken, en beleidsalternatieven aan te geven."

De Voorzitter van de Adviesgroep Flevoland
P.(Peter) N. Blauw

Onze adviezen zijn overstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het lokale overheidsbeleid voor de midden- en langere termijn waarbij het accent naast o.a. Zorg en Economische vraagstukken ligt bij complexe vraagstukken in de samenleving van Flevoland.