Kenniscentrum voor zorg, markt en (semi)overheid.

p/a Ossenzijlstraat 13
8304 GE Emmeloord
Tel. (+31) (0)527-612676

...voor onafhankelijk en deskundig advies......

Secretariaat
p/a Oosterom 19
8303 KL Emmeloord
(+31) (0) 527-616546info@nopcare.nl

Wim

Wim

Elk jaar op 4 mei herdenken we onze helden van de Tweede Wereldoorlog. Terloops ook van andere oorlogen. Ik wandelde die middag in Emmeloord. Bij Eindeloos was het een vrolijke boel. Er was een fundraising voor Wim.

Wim heeft ALS. Een wakkere polderbewoner uit een geslacht van pioniers. Nu gekluisterd aan een rolstoel door die vreselijke ziekte. Langzaam vulde even later het plein zich met mensen die zich opmaakten voor de stoet richting het herdenkingsmonument.

Het werd stiller op het plein. Overal in het land werden de helden herdacht, documentaires vertoond, verhalen verteld in kranten en tijdschriften. Maar wie denkt aan Wim?

Langzaam ebt de menigte weg, statig in een stoet. Wim blijft, met familie en een paar vrienden achter. De fundraising is geslaagd. Er werd zomaar 750 Euro opgehaald die middag. Voor onderzoek.

Eigenlijk is het droevig dat we wel de veteranen herdenken, maar veelal mensen vergeten die het in het nú moeilijk hebben en moeten vechten voor elke beweging die zij maken. Hulp nodig hebben bij alles wat zij doen.

Dat moet deels via fundraising, omdat onze welvaartsmaatschappij het niet op kan (wil) brengen om in voldoende mate voor deze medemensen te zorgen. Vele miljarden worden in de zorg, en andere onzinnige zaken, besteed aan dingen die we niet begrijpen.

Die ook anders zouden kunnen als we het niet zo ingewikkeld hadden gemaakt. De vele veranderingen in de zorg hebben het niet beter, en ook niet goedkoper gemaakt. Het ene systeem (de 'DBC's', kent u die?) is nog niet af of een ander, 'beter', systeem doet zijn intrede omdat het eerste niet werkt. Intussen vallen de 'Wimmen' bij ons tussen wal en schip.

Een groot deel van de zorgportefeuille wordt binnenkort overgeheveld naar de gemeente. Die kan dat beter, staat dichter bij de burger, zo is de gedachte. (Het is natuurlijk een gewone  bezuinigingsoperatie, maar dat wist u vast al wel).

Misschien ìs het ook wel beter. Het is nu aan de gemeente om het beter te doen. Dan is er misschien ook meer steun voor Wim. En voor zijn gezin. En hoeven we niet steeds weer ordinaire fundraising campagnes te organiseren om mensen de steun en zorg te verlenen die bij een welvaartsmaatschappij gewoon standaard behoren te zijn.

Vele gemeenten, ook Noordoostpolder, hebben de laatste 10 jaar veel zorg in de nabijheid verloren. En daarmee ook veel werkgelegenheid en leefbaarheid. Dat moet anders. Dat kan anders. Ik wens de gemeente hierbij veel sterkte, maar vooral veel wijsheid toe.


(c) juli 2014 Peter Blauw